Bestuursleden

Voorzitter:

Frank Captein

voorzitter@ijsclubzoeterwoude.nl

Secretaris:

Wil van Leeuwen (plv.)

info@ijsclubzoeterwoude.nl

Penningmeester:

Wil van Leeuwen

penningmeester@ijsclubzoeterwoude.nl

Alg. leden:

Henk Batelaan

Alice van Leeuwen

Jenny Oostdam