Kort verslag ALV 7-2-2020

Op vrijdagavond 7 februari 2020 vond de 125e algemene ledenvergadering plaats van IJsclub Zoeterwoude in het clubgebouw op Veld 11. Het was een speciale vergadering vanwege het 125 jarig bestaan. De vergadering begon om 19.30 uur en was rond 21.00 uur beëindigd. Deze keer waren er gasten uitgenodigd om langs te komen vanaf 21.00 uur voor een gezellig samenzijn om kort terug te blikken en met elkaar te toasten op de toekomst!

Voorzitter Frank Captein leidde de vergadering en verwelkomde de leden, erelid Tinus van der Geest en leden van verdienste. Het clubhuis was goed gevuld. Nadat de officiële stukken waren doorgenomen, er betrokken vragen waren besproken voor zover dat  mogelijk was, werden twee leden benoemd tot Lid van Verdienste, Toos Janmaat  en Maria de Bont.
Toos Janmaat was in 1984 de eerste vrouw die plaats nam als penningmeester in het bestuur van de ijsclub. Ze is ook al jaren als vrijwilligster actief in de Koek en Zopie. Eerst was dit buiten op de Noord-Aa. Menige kou en wind heeft zij doorstaan in de polder op het ijs. Ze zorgde en zorgt nog steeds o.a. voor de warme chocolademelk en een warme ontmoeting. De laatste jaren in de warme Koek en Zopie van het clubgebouw.
Maria de Bont is al jaren actief als vrijwilligster. Sinds haar kinderen op schaatsles zijn gegaan voelde zij zich betrokken bij de ijsclub en is ze zich gaan inzetten voor de club. Maria verzorgt het wedstrijdsecretariaat en heeft door de jaren heen heel veel kennis en inzicht in de schaatssport en ook op het gebied van het inline skaten gekregen. Zij kan goed organiseren en is de motor achter vele commissies en werkgroepen. Maria zit o.a. in de skeelerbaancommissie en heeft zich ingezet voor de aanleg van de skeelerbaan op Veld 11.
Grote dank voor deze twee vrijwilligsters!
De voorzitter van het district Sassenheim Klaas de Redelijkheid en de secretaris Ria Straathof waren aanwezig om Jos van Teijlingen te decoreren met de bronzen schaats. Jos is al ruim 16 jaar trainer van de jeugd op het ijs in Leiden en doet dit met overtuiging op zijn eigen bescheiden wijze. Jos weet dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is, zoekt overleg als het nodig is en komt zijn afspraken na ook als het om vergaderen gaat.
Grote dank voor deze trainer!
Wendy Oostdam ontving “de Fles” van de voorzitter. Zij regelt de inkoop en verkoop van de sportkleding van de club. Ook zit ze in de feestcommissie. Wendy is bereid om anderen te helpen in de vereniging als daar om gevraagd wordt en ze zorgt voor de club-nieuwsberichten op facebook!

Na de pauze kwamen de genodigden binnen. Frank heette iedereen van harte welkom en benoemde hij in zijn woordje het ontstaan van de ijsclub en de ontwikkeling door de jaren heen. De laatste jaren zijn er grote plannen gerealiseerd bij de ijsclub die actief is en blijft zoeken naar mogelijkheden om mensen te laten sporten ook wanneer er geen ijs is. Een eigen landijsbaan is gerealiseerd met daarop een mooi clubgebouw. Verschillende activiteiten vinden hier plaats zoals de Groene Hard- en Wandelloop en vorig jaar is er een skeelerbaan aangelegd waar in de zomer geskeelerd wordt. De wethouder van sport, Ruud Bouter, nam ook het woord en feliciteerde de oudste vereniging van Zoeterwoude. Een sfeervolle beeld-impressie van Peter Versluijs volgde met oude en nieuwe beelden van de ijsclub.

De feestcommissie voor het 125 jarige jubileum jaar bestaande uit, Theo van Leeuwen, Maarten van der Salm, Wendy Oostdam, Wil van Leeuwen en Peter van Leeuwen, presenteerden het feestprogramma met activiteiten die komend jaar plaats gaan vinden. Een prachtige nieuwe vlag en nieuwe banners werden onthuld. Een warme muts is het jubileum cadeau voor de actieve schaatsers, trainers van de ijsclub en werd beschikbaar gesteld door Wouter Borst. Bij Wouter werd de eerste muts opgezet.

Na dit alles werd er een toast uitgebracht op de jubilerende IJsclub Zoeterwoude en volgde een gezellig samenzijn tot in de late uurtjes!