Terugblik ALV 2024

Vrijdagavond 2 februari jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in het clubhuis. Hierin is o.a. gestemd over het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement, deze zijn aangenomen. Ook werd er gestemd over een voorgestelde naamswijziging, deze is niet aangenomen. Uiteraard werd ook het (financieel) jaarverslag en de begroting besproken en werd Jenny Oostdam als aftredend bestuurslid in het zonnetje gezet. De notulen worden in uw persoonlijke account geplaatst zodat u e.e.a. kunt teruglezen. We kijken terug op een gezellige avond met traditiegetrouw warme anijsmelk en altijd prijs!

Nieuws Overzicht