OPA (Oud Papier Actie) ter ziele

Na meer dan 40 jaar heeft tot onze grote teleurstelling de gemeente, in een overleg op 14 juli samen met de Scouting en Rijntamboers, aan ons te kennen gegeven dat de huis-aan-huis papierinzameling met inzet van vrijwilligers stopt.

Vanaf maart vorig jaar kwam de inzameling plotseling stil te liggen i.v.m. de corona pandemie. Onze samenwerkingspartner Renewi heeft hierna aangegeven te stoppen met de inzet van vrijwilligers bij het inzamelen van het oud papier. De veiligheidsrisico's zijn te groot. De gemeente heeft dit besluit overgenomen. Ondanks alle inspanningen en vele overleggen waarin verschillende andere manieren zijn voorgelegd om de verenigingen  toch een rol te laten spelen bij het inzamelen, heeft niet tot resultaat geleid. Mede teleurstellend omdat de gemeente in hun uitgegeven brochure _Afvalstoffen-Afvalstoffen inzamelen-Afvalstoffenheffing_ de volgende ambitie uitspreekt. "We hopen op korte termijn op een oplossing waar ook de verenigingen een rol in spelen".

Voor de ijsclub is dit een grote financiële tegenvaller. Ook al gezien de vele misgelopen inkomsten door de coronamaatregelen. Maar het bestuur heeft alle vertrouwen in de club en zijn leden dat deze tegenvaller op één of andere manier opgevangen gaat worden. We rekenen erop dat de gemeente de club nog zal compenseren voor de misgelopen inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. 

Het bestuur wil in ieder geval, langs deze weg, alvast alle honderden vrijwilligers die de aflopen decennia hebben lopen sjouwen met het oud papier hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet en daarmee de club financieel enorm hebben geholpen.

Het bestuur

Nieuws Overzicht