Verslag ledenvergadering 1-2-19

Afgelopen vrijdagavond 1 februari 2019 vond de jaarvergadering plaats van de ijsclub. Zo’n kleine 40 leden waren er aanwezig. Als eerste werd er door de voorzitter stil gestaan bij onze overleden leden. Vele punten kwamen aan bod op deze jaarvergadering. Het nieuwe programma All United gaat bijna operationeel worden. Er is door een aantal vrijwilligers veel werk verzet en het programma kan nu bijna gaan draaien. De uitnodigingen voor de jaarvergadering zijn nu via de mail verstuurd. Wij willen onze leden gaan informeren met nieuwsbrieven, zodat zij beter op de hoogte worden gehouden van het wel en wee binnen de ijsclub. We zijn druk bezig geweest met de VOG’s, de nieuwe ijshal in Leiden, er zijn gesprekken gevoerd over de mogelijke nieuwe herinrichting van sportpark Haasbroek en onze eigen skeelerbaan natuurlijk. Nu ligt de baan onder water maar als het allemaal mee zit willen we half maart gaan asfalteren en hopelijk in april starten met skeeleren. Tijdens de sportverkiezing is onze schaatser Maarten van der Salm derde geworden bij de verkiezing van “sportman van het jaar” en Sil Verhoog werd uitgeroepen tot “sportvrijwilliger van het jaar onder de 30!”

De diverse verslagen werden doorgenomen en besproken met onze leden. Maarten van der Salm en Olin Verhoog waren zelf aanwezig om hun sportieve prestaties kort toe te lichten.

De ijsclub is op zoek naar vrijwilligers, een aantal bestuursleden nam afscheid dus deze functies moeten weer ingevuld gaan worden door nieuwe bestuursleden. Veel leden van de ijsclub beoefenen de schaatssport en sommigen willen trainingen volgen om makkelijker, mooier en sneller te gaan schaatsen of skeeleren. Veel vrijwilligers zijn actief om hiervoor hun steentje bij te dragen zoals; trainers, jury-leden, startlijstmakers, begeleiders, secretariaten, oudpapier ophalers, bemanning van Koek en Zopie, beheer en onderhoud van clubgebouw en Veld 11 etc…….. Net als schaatsende leden gaan ook vrijwilligers wel eens stoppen bij de ijsclub. Momenteel is de ijsclub hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers!! VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!! Meldt u aan voor een vrijwillige taak zodat we met elkaar de actieviteiten goed kunnen verdelen. Alvast Dank!    

Het 125 jarig bestaan staat voor de deur waar een lustrumcommissie voor gevormd gaat worden en waar de eerste mensen zich al voor aangemeld hebben!

Tijdens de pauze had Tinus weer een sportieve quiz in elkaar gezet en werd ieder getest op zijn parate kennis op schaatsgebied. Na de pauze mocht Kees Janmaat naar voren komen want er was nog een doosje oud papier blijven staan. Wat bleek in deze doos zat een schildje waarop stond vermeld dat Kees werd benoemd tot lid van verdienste van de ijsclub. Op deze wijze werd Kees bedankt voor zijn jarenlange inzet op velerlei gebied zoals kassadienst, pasjes maken, oud papier etc. etc. Enorm bedankt voor je inzet vele jaren lang!

Henk Batelaan besprak nog even de stand van zaken aangaande de skeelerbaan en aan het einde van de vergadering kreeg hij uit handen van de voorzitter, samen met Maria de Bont, Wil van Leeuwen en Thijs van Meurs, die niet aanwezig was omdat hij in Nieuw Zeeland zit, de fles uitgereikt. Een kleine blijk van waardering voor het vele werk dat de skeelerbaancommissie heeft verricht de afgelopen jaren…

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en was er nog de gratis verloting, iedereen ging naar huis met een blik snert, koekjes of een lekkere rookworst. De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid.