infoboekje

Infoboekje

Verslag extra algemene ledenvergadering 14-06-2018.

skeelerbaanOp donderdag 14-06-2018 werd de extra Algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw op Veld 11 waarin gestemd zou gaan worden over het beleidsplan en de skeelerbaan. Het clubgebouw stroomde vol rond de klok van 20.00 uur. Nadat iedereen een stembiljet had gekregen en een plekje had gevonden, opende Frank de vergadering en heette iedereen welkom.


Frank gaf het woord aan Wil van Leeuwen om het beleidsplan toe te lichten. Er kwamen verschillende vragen van leden die beantwoord werden. Ook waren er voorstellen voor aanpassingen in het plan die nog uitgevoerd zullen gaan worden. De stemming die volgde was positief en het beleidsplan is aangenomen.
Daarna kreeg Henk Batelaan het woord om de plannen omtrent de skeelerbaan toe te lichten. Veel betrokken leden dachten mee, spraken waardering uit, deelden hun zorgen. Er volgde een pauze zodat iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kon gaan en er ook nog de mogelijkheid was om dingen te bespreken of te vragen. Na de pauze volgde de stemming welke anoniem gebeurde via een stemformulier.
Er zijn 107 stemmen geteld waarvan er 84 voor en 23 tegen zijn!!
De voorzitter Frank bracht een toast uit op deze uitslag en bedankte de skeelerbaancommissie voor al hun werk en inspanning tot nu toe. We gaan verder met de uitvoeringsplannen om een skeelerbaan aan te leggen op Veld 11. Een nieuwe uitbreiding van de activiteiten voor de IJsclub gericht op de toekomst!

skeelerbaan